söndag 26 juni 2016

Rimlighet och reson

Att göra idag:
leva i och genom detta som är,
en gråskuggig väntan på nästa andetag, nästa regndroppe,
nästa ord.
Mellan orden tankar,
och mellan tankarna
föds och dör allt jag är och någonsin varit
om och om igen.
Mitt hem är ingen annanstans än här.
Mitt hem är en sedan länge glömd sorg
en namnlös längtan i dvala
som väntar att väckas av din röst.